lektor 2

zaměstnanec vzdělávacího střediska či centra pro výuku, není od něj vyžadován kariérní postup