laboratorní cvičení

forma výuky, kdy student v laboratoři experimentálně ověřuje získané poznatky v praxi; typické pro technicky a přírodovědně orientované obory