kreditový systém

systém měřící studijní postup studenta; v současné době se prosazuje trend zavádět kreditové systémy tak, aby byly mezinárodně srovnatelné