kredit

jednotka měřící význam vysokoškolské zkoušky resp. zápočtu, klasifikovaného zápočtu, kolokvia; správně zavedené ECTS kredity jsou mezinárodně srovnatelné