korekvizita

předmět, který musí být absolvován dříve nebo zapsán současně s jiným předmětem