konzultace

individuální rozprava studenta s vyučujícím; studenti mohou své vyučující navštěvovat v konzultačních hodinách