kombinované studium

forma studia, která umožňuje studovat lidem, kteří nechtějí nebo nemohou studovat prezenčně; probíhá převážně formnou samostudia a přítomnost ve výuce je vyžadována minimálně (zpravidla o víkendu, 1-2krát do měsíce), je rovnocenné s prezenční formou studia