kolokvium

forma ukončení předmětu – odborná rozprava; se zavedením kreditových systémů pozbyla různost forem zakončení předmětů významu, jelikož důležitost tohoto aktu je měřena počtem získatelných kreditů