kolegium děkana

skupina osob tvořící stálý poradní orgán děkana