kód předmětu

každý předmět lze vyjádřít pomocí unikátního kódu stávajícího z písmen a číslic