kód oboru

každý obor lze vyjádřít pomocí unikátního kódu stávajícího z písmen a číslic