klauzura

typ zkoušky, kdy se vypracovává delší písemná praktická práce z oboru; typické pro právnické fakulty