klasifikovaný zápočet

forma ukončení předmětu, od zápočtu se liší tím, že student je hodnocen známkou; se zavedením kreditových systémů pozbyla různost forem zakončení předmětů významu, jelikož důležitost tohoto aktu je měřena počtem získatelných kreditů