KKOV

klasifikace kmenových oborů vzdělání sestavená Českým statistickým úřadem; jednotné kódování má zpřehlednit vzdělávací soustavu