katedra

organizační útvar fakulty zaměřený na určitou problematiku v oboru; většina fakult se dělí na katedry