Karolinka

materiál obsahující harmonogram akademického roku a studijní plány všech oborů Univerzity Karlovy, aktuální karolinky lze nalézt na stránkách jednotlivých fakult v elektronické podobě