JUDr.

doktor práv, akademický titul uváděný před jménem udělovaný absolventům práv (navazujícího) magisterského programu, kteří obstáli v rigorózním řízení; titul nezvyšuje právnickou kvalifikaci a není podmínkou pro přijetí do doktorského studia