jmenování profesorem

jednostranný akt, kterým prezident republiky uděluje nejvyšší vědeckopedagogickou hodnost a právo užívat titul prof. stávajícím docentům