jednokolové přijímací řízení

přijímací řízení, které se skládá jen z jedné zpravidla písemné části