ITIC

international teacher identity card; mezinárodně uznávaný průkaz učitelské profese