institut

ústav – při univerzitě či vysoké škole, v mnoha ohledech funguje stejně jako fakulta