insignie

odznaky akademických hodnostářů – pečeť, žezla, medaile; užívají se při slavnostních obřadech