Ing. arch.

inženýr architekt, akademický titul uváděný před jménem udělovaný absolventům (navazujícího) magisterského studia na fakultách architektury či stavebních fakultách