impaktovaný časopis

vědecký či odborný časopis, který má v databázi Web of Science přidělen impakt faktor vyjadřující průměrnou míru citovanosti jeho článků; bývá považován za velmi prestižní, protože lze předpokládat, že články obsahují nejdůležitější informace z oboru