imatrikulace

slavnostní uvedení studenta na akademickou půdu provázené imatrikulačním slibem