Hlávkova cena

cena udělovaná Hlávkovou nadací za původní knižní práci v oblasti vědecké literatury; je udělována ve čtyřech oblastech – společenské vědy, živá příroda, neživá příroda, lékařství