harmonogram akademického roku

rozvrh termínů registrací, zápisů, zkoušek, děkanských a rektorských dní zveřejňovaný zpravidla na rok dopředu