habilitace

řízení, na jehož konci je udělení práva vysokoškolskému pedagogovi užívat titul docent