garant

osoba odpovědná za výuku předmětu (akreditace, obsah, forma, požadavky na ukončení), každý předmět má svého garanta, na kterého se lze obrátit s dotazy při výběru předmětu či připomínkami k výuce