GA UK

Grantová agentura Univerzity Karlovy, posuzuje vědecké výzkumné projekty a přiděluje granty na jejich realizaci