GA ČR

Grantová agentura České republiky, posuzuje vědecké výzkumné projekty a přiděluje granty na jejich realizaci