FRVŠ

fond rozvoje vysokých škol; MŠMT ve spolupráci s radou vysokých škol každoročně přerozděluje prostředky za účelem rozvoje vysokého školství