FCE

First certificate in english; osvědčení vydávané univerzitou v Cambridge o znalosti angličtiny na úrovni B2 evropského referenčního rámce