eurokredit

ECTS kredit zavedený na základě Boloňského systému a mezinárodně srovnatelný