ESF

Evropský sociální fond, v rámci operačních programů podporuje i vzdělávání