elektronická přihláška

alternativa k tiskopisu SEVT, VŠ ji většinou preferují – poplatek za přijímací řízení bývá nižší než při použití tiskopisu SEVT, přesto je však často potřeba ji vytiskout a odeslat poštou či odevzdat na podatelně. Některé VŠ umožňují podávat přihlášky pouze elektronicky.