ECTS

european credit transfer and accumulation systém; kreditový systém, který umožňuje univerzálně měřit studijní postup studenta a je porovnatelný na školách, které obdržely ECTS Label od Evropské komise; tento prestižní certifikát kvality má 31 evropských VŠ, v ČR jej jako první získaly VŠE v Praze a VUT v Brně