ECDL

European computer driving licence; certifikační koncept počítačové gramotnosti, vydává mezinárodně uznávaná osvědčení o počítačové gramotnosti