E-learning

foma výuky využívající informační a komunikační technologie; využívána nejen pro distanční formu studia, díky novým médiím a multimédiím lze např. pořádat virtuální přednášky