dvouoborové studium

forma studia, kdy student studuje 2 obory současně; během studia získá celkově stejný počet kreditů jako studenti jednooboru a píše pouze jednu závěrečnou práci, skládá státní zkoušky z obou oborů, obdrží jeden titul; dvouoborové studium může být volitelné nebo povinné (typické pro většinu oborů na pedagogických fakultách)