dvoukolové přijímací řízení

přijímací řízení, které se skládá ze dvou částí zpravidla písemné a ústní