DSc.

Vědecký titul "doktor věd", Doctor of Science, titul uváděný za jménem, nejvyšší vědecká hodnost; v ČR není legislativně zakotven, přesto titul uděluje AV ČR