druhé kolo přijímacího řízení

bývá vypisováno až po skončení prvního kola z důvodu nenaplnění kapacity oboru; může znamenat i druhou část přijímací zkoušky v rámci dvoukolového přijímacího řízení