doc.

docent, vědecko-pedagogický resp. umělecko-pedagogický titul uváděný před jménem. Jedná se o titul nižší než je titul profesor. Docenty jmenuje rektor univerzity.