dizertační práce

samostatně vypracovaná obsáhlá odborná studie, jejíž sepsání a obhájení před komisí je nutnou podmínkou získání titulu Ph.D. Musí obsahovat původní výsledky.