distanční studium

forma studia, která umožňuje studovat lidem, kteří nechtějí nebo nemohou studovat prezenčně či kombinovaně; probíhá výhradně formnou samostudia a e-learningu bez fyzické účasti studenta ve výuce, je rovnocenné s prezenční formou studia