disciplinární komise

orgán fakulty či vysoké školy, který projednává přestupky studentů a předkládá návrh řešení děkanovi; nejčastěji řeší podvody při skládání zkoušek, falšování dokladů a plagiátorství