diplomka

diplomová práce; samostatně vypracovaná obsáhlejší odborná studie, jejíž sepsání a obhájní je jednou z podmínek získání akademického titulu na většině vysokých škol a univerzit (např. studenti medicíny nemají povinnost psát diplomové práce)