diploma supplement

dodatek k diplomu, který obsahuje výpis všech studijních povinností absolvovaného oboru