diplom

osvědčení o úspěšném ukončení vysokoškolského vzdělání s uvedením uděleného titulu